עודכן לאחרונה ביום 25.7.2023

זוהי מדיניות הפרטיות של פורטל ועד עובדי מקס עבור עובדי מקס –

(להלן: “הפורטל,” “הוועד” ו”העובדים” בהתאמה).

מדיניות זו מתארת את האופן שבו אנו, הוועד, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות בפורטל ובאפליקצייה.

מדיניות הפרטיות חלה עליך כמשתמש בפורטל, גם אם לא נרשמת לפורטל, למעט הוראות החלות על משתמשים רשומים בלבד.

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בפורטל.

בכל עת ניתן לפנות לכתובת המייל: vaadlc@max.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

ניסוחים בלשון זכר, פונים לשני המינים.

כללי

הפורטל משמש כפלטפורמה להנגשת מידע אודות פעילות הועד, עדכונים מהוועד וכן מידע בדבר פעילויות רווחה והטבות להן אתה זכאי.

על מנת ליהנות מההטבות המוצעות בפורטל עליך להירשם לפורטל.

לצורך הרשמה כאמור או על מנת ליצור קשר עם הוועד דרך הפורטל, עליך למסור פרטים אודותיך. מדיניות זו מלמדת על המידע שאנו

אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

מסירת פרטים

בעת הכניסה לאזור האישי לפורטל, נבקש ממך למסור לנו את שם המשתמש והסיסמה הפנים ארגוניים.

לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למלא את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא למסור את הפרטים המבוקשים לא נוכל לספק לך מענה הולם ואת השירותים, או לאפשר לך להירשם לפורטל.

בעת הקשת הפרטים שלעיל, יווצר חשבון משתמש הכולל שם פרטי, שם משפחה, מספר עובד, טלפון, מייל ותאריך לידה, כפי שהינם מצויים במערכות החברה.

מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן

שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

יצירת קשר עם הוועד, באמצעות הפורטל, או רישום לפורטל מחייבת אותך למסור פרטים מזהים. ללא פרטים נכונים נתקשה לספק מענה

לפנייתך. פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו באפשרותנו להשיב לך או לפעול לרישומך אם תבקש לעשות כן.

המידע שאנו אוספים

כאמור, אנו אוספים את המידע המזהה שאתה מוסר לנו בעת רישומך לפורטל – שם המשתמש והסיסמה הארגוניים. מלבד זאת, כמו במרבית אתרי האינטרנט, מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי הפורטל, כדוגמת הדפים שנצפו, משכי הפעילות בפורטל, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו, כתובת האינטרנט שהוקצתה למחשב המשתמש בפורטל לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לפורטל, סוג מערכות ההפעלה במכשירי המשתמשים , סוג הדפדפן ועוד.

המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות (‘לוגים)’של הפורטל ובנוסף, נקלט ומנותח לדוגמה על ידי חברות המספקות לפורטל שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Analytics ,Google וכן שירותי אבטחה לפורטל והגנה מפני תקיפות של האקרים.

בנוסף, אנו מקבלים מידע מגופים הקשורים לוועד, ובכלל זה, מחברת מקס (לאומי קארד). מידע זה כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר עובד, טלפון, מייל ותאריך לידה, כפי שהינם מצויים במערכות החברה.

השימוש במידע האישי

אנו אוספים מידע כדי לספק את שירותי הפורטל והטבות הוועד, לצורכי שיפור השירותים של הוועד, לשם יצירת שירותים נוספים ולצורכי ניהול ובקרה פנימיים.

בנוסף, אנו אוספים את המידע לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול הפורטל, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לפורטל.

נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות ולספק לך מידע נוסף בנוגע לפעילויות הועד עבור העובדים ושירותים והטבות המוצעים לך.

שיתוף מידע

אנו משתפים מידע עם חברות אחרות, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות של איסוף המידע. בכלל זה נשתף את המידע שלך עם הגופים הקשורים לוועד וכן עם חברות סליקה, חברות אנליטיקה שמספקות לנו פרטים על השימוש באתר, ספקים נוספים וגופים וחברות שהוועד משתף איתם פעולה לשם ניהול, אספקה ובקרה על השירותים של הוועד.

בנוסף, נשתף מידע עם רשויות החוק ככל שהחוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.

מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת,

אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.

שמירת המידע ומשכו

אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לספק את שירותינו, למטרות הולמות

וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק.

אנו שומרים את הפרטים המזהים שלך כדי להעניק לך את השירותים וההטבות שאנו מציעים לעובדים, לאפשר לנו ליצור קשר איתך, לצורכי בקרה, תיעוד, ארכוב ולצרכים משפטיים.

בכל עת, תוכל לפנות אלינו לכתובת המייל vaadlc@max.co.il ולבקש כי נפסיק ליצור קשר איתך.

אנו ניענה לבקשתך, אולם לתשומת לבך, אנו נמשיך לשמור עותק של פרטייך האישיים לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד וארכוב.

אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה.

שימוש בקוקיז

בפורטל נעשה שימוש בקוקיז ובתגים ואמצעים סטנדרטיים לביצוע ולניטור פעילויות בפורטל. קוקיז הם קבצים קטנים הנשלחים למחשב המשתמש, כאשר המשתמש מבקש לצפות בפורטל אינטרנט. המכשיר שלך מוחק באופן אוטומטי חלק מהקוקיז, כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך. קוקיז אחרות ממשיכות להישמר על גבי המחשב שלך. תוכל לצפות בסוגי הקוקיז שאנו משתמשים בהן ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן שאתה משתמש בו.

אנו משתמשים בסוגים שונים של קוקיז, למטרות שונות, לדוגמה כדי לשפר את הפורטל ואת חוויית המשתמש בו.

כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לקוקיז. אתה יכול לחסום או להסיר קוקיז – את חלקן או את כולן. לתשומת לבך: חסימהאו הסרה של קוקיז עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך בפורטל. בנוסף, אנו נשמור מידע מקומי באמצעות הדפדפן שלך. שמירת מידע הנוגע לפעולות שביצעת בפורטל, מאיצה את העלאת הפורטל בפעם הבאה שתיכנס אליו ותכוון אותך לפעולות בפורטל שהבעת בהן עניין. בכל עת, תוכל למנוע את שמירת המידע המקומית דרך ההגדרות בדפדפן שלך.

פרטיות ילדים

הפורטל אינו מיועד לילדים. איננו אוספים במודע מידע מזהה אודות ילדים וקטינים מתחת לגיל .18 אם נבין או יגיע לידיעתנו, שקיבלנו לידינו, או שאספנו מידע על קטין, נדאג למחוק אותו בהקדם. אם אתה מאמין שאנו מחזיקים במידע כזה, אנא פנה אלינו לכתובת המייל להשלמה ונטפל בפנייתך בהקדם.

תנאי השימוש

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו בפורטל.

הפנייה לצדדים שלישיים

הפורטל עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים שאינם מנוהלים על ידינו.

בכל הפנייה לאתר אחר, יש לעניין במדיניות השימוש שלו בנפרד.

אין לנו אחריות או שליטה לגבי תכנים או מדיניות פרטיות של אתרים של צדדים שלישיים.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות מזמן לזמן.

אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בפורטל עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מזמן לזמן לבחינת כל שינוי.

כל שינוי במדיניות הפרטיות ייכנס לתוקפו עם פירסומו בדף זה.

במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש בפורטל.

פניות

נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לשאלות בעניין מדיניות הפרטיות. באפשרותך לפנות אלינו בכתובת המייל הבאה:

לכתובת המייל: vaadlc@max.co.il

advanced-floating-content-close-btnThe Butterfly Button
סגור
יצחק אבזוב

עובד ב max משנת 2010

נשוי ואב לשניים.

"הצטרפתי לוועד מתוך אמונה חזקה של דאגה ועזרה לעובדים בשמירה על זכויותינו"

יצירת קשר עם יצחק אבזוב:

סגור
בני מנשה

נציג שירות לקוחות בצוות אסטרטגים, אגף שירות לקוחות וערוצים ישירים.
נשוי ואב לשלושה ילדים

"אני גאה להיות חבר בוועד העובדים של max ולדאוג לקולם של עובדי המוקדים ושל הציבור הדתי חרדי בחברה ולהיות אוזן קשבת לכלל העובדים"

יצירת קשר עם בני מנשה:

סגור
אבי מלכה

עובד ב max משנת 2001 באגף טכנולוגיות ופרוייקטים בתחום אישורים וחסימות
נשוי לאורנה ואב לרוני, נעם וניתאי

"אני מאמין בתרומה לקהילה ולחברה ומתן הזדמנות שווה לכל עובד. בכיר ביחסי אנוש, באהבת האדם ובייעוץ ועזרה לכל דיכפין"

יצירת קשר עם אבי מלכה:

סגור
אסנת יפרח

עובדת ב max משנת 2000.
יו"ר רווחה בועד העובדים.
מנהלת תיקי לקוחות B2B באגף לקוחות עסקיים.
מראשוני מקימי התאגדות ועד העובדים.

נשואה לאיציק ואמא למור, שחר, אריאל, אלה וסבתא לאלי.

"דאגה לעובדים הינה עבורי שליחות חשובה ואחראית במקום העבודה".

אני כאן עבורכם.

יצירת קשר עם אסנת יפרח:

סגור
דודי מועלם

עובד ב max משנת 2008
חבר בוועדת הספורט ביחד עם עידו מושקוביץ
רכז אבטחה במחלקת רכש ומינהל
נשוי ואב למיקה
בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה
דודי הוא מדריך מוסמך באומנויות לחימה ומעביר את האימונים השבועיים לעובדי MAX אחת לשבוע.

"אני רואה בתרבות הספורט והגוף ערך עליון ושואף לשלב תחרותיות ספורטיבית ועבודה בסינרגיה מלאה. רואה בתפקידי בוועד חשיבות רבה להשפיע ודאגה לעובדים הינה מטרה עליונה בעיניי"

יצירת קשר עם דודי מועלם:

סגור
ויולט כהן שמחי

עובדת ב max משנת 2006
גזברית ומזכירת ועד העובדים
נשואה ואמא לשני בנים
בעלת תואר ראשון בניהול משאבי אנוש ותואר שני בשיווק

"הצטרפתי לוועד מיום היווסדו ואני שמחה וגאה להיות חלק מקבוצה חזקה שמובילה לשיפור בתנאי העסקה, ביטחון תעסוקתית ורווחה מדהימה!
דואגים לעתיד שלנו, ביחד!"

יצירת קשר עם ויולט כהן שמחי:

סגור
אבי פרי

עובד ב max משנת 2000
סגן יו"ר ועד העובדים
מנהל עסקים באגף לקוחות פרטיים ואשראי
נשוי ואב לשלושה ילדים
בעל תואר ראשון בניהול

"במסגרת תפקידי בוועד, יחד עם חברי, חיזקנו את הביטחון התעסוקתי של עובדי max. כמו כן סייענו לקדם את תנאי ורווחת עובדי Max. חשוב לזכור! עובד מיוצג הוא עובד מחוזק"

יצירת קשר עם אבי פרי:

סגור
עידו מוסקוביץ

עובד ב max משנת 2006
מנהל תיקי לקוחות באגף עסקים
חבר בוועדת הספורט ביחד עם דודי מעולם
נשוי לקרין ואבא לעומר, מעיין ואלעד
בעל תואר ראשון בגאוגרפיה

"כאחד שהיה בוועד מהקמתו ועד היום אני כל כך שמח על השינוי שגרמנו להוביל בחברה והדאגה שלנו לשיפור התנאים של העובדים. טוב שיש ועד"

יצירת קשר עם עידו מוסקוביץ:

סגור
טל רווח

עובד ב max משנת 2012
מנהל הטכנולוגיות של הועד
נציג אגף טגנולוגיות ופרוייקטים וחבר ועדת כספים.
מהנדס DevOps בכיר באגף טכנולוגיות ופרוייקטים.
נשוי לאתי ואב לאדר וארד.
בעל תואר Bsc במדעי המחשב.

"אני רואה בתפקיד שליחות אמיתית, אשר יוצרת מפגש עם הצמתים החשובים בקריירה. הגנה, ליווי בהתפתחות מקצועית, רווחה והתמודדות של עובדים עם האתגרים הנוכחיים ועתידים - "מחשבה ויצירתיות יוצרים מציאות".

יצירת קשר עם טל רווח:

סגור
רעות פבלוביץ

עובדת ב max משנת 2000
יו"ר ועד העובדים ומנהלת תחום B2B באגף לקוחות עסקיים

רעות ממקימי התאגדות בחברה בשנת 2013

נשואה לאבי ואמא לעמית, נועם ומתן
בעלת תואר ראשון בתקשורת וניהול

" אני גאה להוביל קבוצה מאוחדת, מגובשת וחזקה ששמה לעצמה למטרה לדאוג יום יום לעובדי max לביטחון תעסוקתי, שיפור תנאי השכר, העבודה והרווחה
ביחד אנחנו הכי חזקים."

יצירת קשר עם רעות פבלוביץ:

סגור
גליה בכמן

עובדת ב max משנת 1998 ממקימי הוועד בחברה
סגנית יו"ר הוועד וחברת ועדת הרווחה
מנהלת תחום מכירות לארגונים באגף חווית לקוח ודיגיטל
נשואה לאריאל ואמא לנועה ואיתי
בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני בייעוץ וניהול משאבי אנוש

"אני תמיד רואה לנגד עיני למטרה לדאוג לעובדי החברה לביטחון תעסוקתי ולרווחה.
מאמינה בקשר ישיר בין הצלחת הארגון לשביעות רצון העובדים"

יצירת קשר עם גליה בכמן:

X
X